Lai ar mazas mūsu rokas, lielus darbus darīt protam!

Lai  ar mazas mūsu rokas, lielus darbus darīt protam!

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem marta mēnesis ir labestības mēnesis. Tad katrs cenšas būt draudzīgāks , domāt labākas ,gaišākas domas un darīt labus darbus. Ar saviem mazajiem darbiem nolēmām iepriecināt sava pagasta bibliotēkas lasītājus. Lai grāmatu lasītāji neaizmirstu, kurā lapaspusē ir palikuši, viņiem noderētu grāmatzīmes. Tā savu pedagogu atbalstīti, katras grupiņas audzēkņi gatavoja grāmatzīmes dažādās tehnikās, neaizmirstot arī savu personisko autogrāfu. Varbūt, pēc dažiem gadiem tā nonāks atpakaļ pie sava autora, kas būs liels grāmatu lasītājs Palsmanes bibliotēkā!

Metodiķe Aiga Eimane