Darbīgais aprīlis

Darbīgais aprīlis

Aprīļa sākumā gaidot Lieldienas, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes saime no vismākā līdz lielajiem, gatavojās ekskursijai. Tā bija mācību ekskursija uz lauku mājām „Kalbakas.” Pateicoties iestādes vecāku atbalstam, Palsmanes pagasta pārvaldes vadītājas, lauku mājas”Kalbakas” saimnieku un autobusa šofera atsaucībai , ekskursiju izdevās noorganizēt tā, lai mājās nebūtu jāpaliek nevienam. Pirmie turp devās vismazākie, kuriem jau pats brauciens ar autobusiņu bija īpašs notikums.Arī satikšanās klātienē ar lauku sētas iemītniekiem, iespēja tos vērot, pašiem pabarot un paglaudīt izraisīja bērnos patiesu prieku.Vecāko grupu „ Saulītes „un „Mārītes” audzēkņiem saimnieki piedāvāja doties izklaidējošā un izglītojošā ceļojumā”Piena upes krastos”. Ceļojuma laikā uzzinājām, kur rodas piens,ko var pagatavot no piena, kā no piena rodas krējums, no krējuma sviets. Bērni aktīvi piedalījās piena malšanā, un vislielāko jautrību izpelnījās darbiņš, kad katru burciņu ar saldo krējumu vajadzēja sakult sviestā. Kopīgā darba rezultātā bija īpašs lauku labums-sviestmaize ar pašu pagatavoto svietu un „Kalbaku” māju saimnieku gardā dāžādu ziedu tēja. Bērniem ļoti patika pašiem darboties un uzzināt kāds tad ir piena ceļš.Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja mazie apmeklētāji to neizjuta , jo saimnieki Līga un Ints Augi bija parūpējušies un raduši iespēju ,lai lietus mazos apmeklētājus netraucētu. Mums bija patiess prieks ciemoties pie atsaucīgiem un sirsnīgiem lauku māju saimniekiem, kuru mājas un sirds durtiņas ir atvērtas viesiem.

Aprīļa nogalē iestāde uzņēma viesus, jo notika metodiskā diena, kurā piedalījās Smiltenes novada pirmsskolas skolotājas.Viesi tika iepazīstināti ar iestādi un pieredzi svētku organizēšanā. Kā neatņemama sastāvdaļa visos svētkos ir muzikāls priekšnesums.To bija sagatavojuši skolotāju Dinas Ozolas dejotāji un Lauras Līdaciņas dziedātāji.Vecāko grupu skolotājas ar saviem audzēkņiem bija sarūpējušas dāvanu –grāmatzīmi katram viesim. Par godu šim notikumam, rīta cēliens iestādē tika pasludināts par sporta dienu.Skolotāja Aira Antēna iejutās svētku vadītājas Saules zaķa lomā .Saules zaķa aicināti visi sporta dalībnieki iesildījās un devās uz savām pieturām,kurās grupu skolotājas piedāvāja aktivitātes atbilstoši bērnu vecumam. Īpašu jautrību sagādāja „Ežu”pietura, jo tajā katrs varēja parādīt savu „braukt” prasmi ar ripojošiem transportlīdzekļiem.Noslēgumā neizpalika arī apbalvošana, dāvanas un cienasts.Kolēģi atzinīgi novērtēja redzēto un izteica arī priekšlikumus turpmākajam darbam. Paldies ikvienam darbiniekam par ieguldīto laiku un darbu iestādes labā. Paldies par prasmi darboties komandā un strādāt kopīgu mērķu labā.

Iestādes vadītāja Birute Mežale