Paziņojums par militārās aviācijas zemajiem lidojumiem Latvijas gaisa telpā

Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru – lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai, un ir tikai viena daļa no kopējiem treniņlidojumiem**, kurus nepieciešams veikt pilotiem.

Gan zemie lidojumi, gan tā sauktie „augstie” lidojumi, tas ir, vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.

Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā lidmašīnas veic ne zemāk par 61 metru virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 150 metriem no lidojuma maršruta, ar ātrumu, kas nepārsniedz 475 mezglus, bet helikopteri – ne zemāk par 15 metriem virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no lidojuma maršruta. Savukārt visi militārās aviācijas gaisa kuģi, veicot zemos lidojumus, nelido augstāk par 610 metriem virs pārlidojamās virsmas.

Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā veic noteiktā gaisa telpas struktūras elementā jeb zemo lidojumu zonā (EVR) un diennakts gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika. Tos veic ne vairāk kā četri gaisa kuģi vienā grupā, un laika intervāls starp grupām ir ne mazāks par 30 sekundēm. Zemos lidojumus veic, ņemot vērā arī informatīvajā izdevumā “Aeronavigācijas informācijas publikācija” ievietoto informāciju par putnu sezonālajiem migrācijas ceļiem un masveida uzturēšanās vietām uz sauszemes un jūrā.

Latvijas gaisa telpā aizliegts veikt zemos lidojumus ārpus zemo lidojumu zonas un ilgāk par trīs stundām, kā arī brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās un laika apstākļos, kas ir nepiemēroti gaisa kuģu vizuālo lidojumu veikšanai, Zemos lidojumus aizliegts veikt virs valsts teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligonus) laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam un apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī lidlaukiem un lidlauku satiksmes zonām. Tos nedrīkst veikt arī virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma “Lubāna mitrājs” laikposmā no 1.marta līdz 1.novembrim, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un objektiem, valsts nozīmes jonizējoša starojuma objektiem, kā arī objektiem, kuros atrodas elektromagnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu no 10 kilovatiem līdz vienam megavatam, un valsts aizsardzības objektiem.

Informācija par militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanas laiku

Lidojuma datums*

Lidojuma laiks

Lidojuma zona

Lidojumu veic

08.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

09.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

10.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

11.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

12.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

16.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

17.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

18.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

19.06.2015.

11:00 – 12:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

15:00 – 16:00

EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ASV 2xA10-C

*Informācija atjaunota 28.05.2015.

**Treniņlidojumi jeb ikdienas lidojumu procedūru pilnveidošana, kas nav zemie lidojumi, notiek saskaņā ar lidotāju apmācības plānu un ir saskaņoti kārtībā, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā.

Vairāk informācijas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mājas lapā –  www.mil.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: