Palsmanes internātpamatskolā mācību gads noslēdzies

Palsmanes internātpamatskolā mācību gads noslēdzies

Klāt ir laiks, kad laukā čivina putniņi, spīd saulīte un pļavās sāk ziedēt dzeltenās purenes… tad smiet un diet vien prātā! Neskatoties uz dabas vilinājumiem, šis mēnesis mūsu skolā ir bijis notikumiem un pasākumiem pārbagāts.

Lai atbalstītu labdarības akciju “Balta, balta mana sirds” un iepriecinātu savas ģimenes ar pašu gatavotām dāvaniņām – lellītēm, sirsniņām, puķītēm uz magnētiņiem, skolēni tika aicināti uz rokdarbu pēcpusdienu. Savukārt zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotāji “Vīru rītā” piedāvāja pagatavot dažādus  suvenīrus no koka, skaidām un klūdziņām. Tematiskās pēcpusdienas “Esmu dārznieks” ietvaros  klašu kolektīvi deva savu artavu skolas jau esošo krāšņumaugu apkopšanā un jaunu pašu audzētu ziedu dēstu stādīšanā.

Skolas labākie daiļrunātāji piedalījās Gaujienas internātpamatskolas rīkotajā konkursā “Kas visu izteic bez mēles”, no kura atgriezās ar godalgotajām vietām. Jau 15. gadu savu skolu ar skanīgiem un krāšņiem priekšnesumiem pārstāvam arī republikas mākslinieciskās pašdarbības festivālā Katvaru internātpamatskolā.

Maija noskaņā 9.klases skolēniem un II kursa audzēkņiem tika ieskandināts pēdējais zvans uz stundām. Ar skanīgu dziesmu un dzejas rindām tie teica paldies saviem audzinātājiem un skolotājiem. Savukārt 1.klases skolēniem liels notikums bija “Ābeču svētki”, kuram viņi kopā ar audzinātājām un latviešu valodas skolotāju gatavojās visa gada garumā.

Skolēni un pirmskolas grupiņu audzēkņi aktīvi darbojās dažādās fakultatīvajās nodarbības un pulciņos, lai maijā parādītu savu paveikto skolotājiem, skolasbiedriem un saviem vecākiem, kuri tika aicināti uz ģimenes dienas koncertu “Vislielākā dāvana”.  Tajā tika piedāvāts noskatīties konkursa “Popiela – 2015” priekšnesumus, mākslinieciskās pašdarbības koncertu un pasaku lugu “Žurku vecmāmiņa Otīlija un viņas mazbērni”. Koncerta noslēgumā  ar pateicībām un nelielu saldu pārsteigumu tika apbalvoti labākie, centīgākie un aktīvākie audzēkņi. Par  savu ieguldīto darbu skolas dramatiskā pulciņa dalībniekiem bija iespēja apmeklēt izrādi “Maija un Paija” Valmieras teātrī.

Sekojot līdzi notikumiem mūsu valstī, projektu nedēļā skolēni izzināja Latviju kā Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Tika rasts priekšstats par Latvijas prioritātēm, iespējām un ES padomes darbu. Projektu nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja savus apkopotos materiālus, izmantojot gan latviešu folkloru, gan dzeju, gan mūsdienu moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Jau vairākus gadus mūsu skolā maija  nogalē notiek Latvijas Speciālās Olimpiādes vieglatlētikas sacensības. Šogad tajās piedalījās 16 skolu komandas. Neskatoties uz to, ka  laika apstākļi šajās dienās mūs nelutināja,   starp skolu sportistiem risinājās  sīva cīņa par godalgotām vietām un medaļām.

Piedaloties konkursā “Tīrai Latvijai”, skola izcīnīja 4.vietu, kopumā savācot 4061 kg  elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu. Kā balva par paveikto tika piešķirtas  3 ekskursijas 30 cilvēku grupai. Mēneša nogalē skolēni jau devās vides izglītības ekskursijā Tērvetes dabas parkā, bet rudenī plānojas ekskursijas uz Rīgas zooloģisko dārzu un Pūres “Šokolādes muzeju”.

2014./2015.mācību gads ir noslēdzies 1.- 9.klašu skolēniem, bet arodkursu audzēkņiem vēl jākārto eksāmeni, lai iegūtu pavāra palīga vai mājkalpotāja kvalifikāciju un saņemtu apliecību par profesionālo pamatizglītību.

Skolas kolektīvs ir  gandarīts, ka esam spējuši saviem skolēniem palīdzēt pilnveidot viņu prasmes, iemaņas un zināšanas. Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem! Paldies visiem vecākiem par izrādīto sapratni un sadarbību!  Vasaras brīvlaikā smelsimies spēkus nākošajam mācību gadam.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: