Informācija par kadastrālo vērtību izmaiņām 2016.gadam

Publicējam informāciju no Valsts zemes dienesta mājas lapas https://www.kadastrs.lv „Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016.gadam”:

„Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66.pantu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus nosaka Kadastra likums. Kadastrālā vērtēšana ir uz tirgus vērtības noteikšanas principiem balstīta masveida nekustamo īpašumu vērtēšana uz konkrētu datumu, izmantojot reģistrētus datus un vienotas metodes. Kadastrālo vērtēšanu veido kadastrālo vērtību bāzes izstrāde (vērtību zonējumu izstrāde un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšana) un kadastrālo vērtību aprēķins. Kadastrālo vērtību aprēķina vajadzībām izveidotie vērtību aprēķina modeļi (formulas) ir iestrādāti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā , nodrošinot automatizētu visu īpašumu vērtību aprēķinu.

Kadastrālo vērtību bāze 2016.gadam ir izstrādāta, pamatojoties uz 2012. un 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus informāciju. Nemainīgi liela aktivitāte ir vērojama darījumos ar lauku zemi-nedaudz samazinājies darījumu apjoms ar meža zemi, bet pieaudzis ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Apbūves īpašumu grupā līdzīgi kā iepriekšējā periodā cenas nedaudz pieaugušas dārgajiem dzīvojamās apbūves nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Rīgā un Pierīgā. Pārējā teritorijā, kaut tirgus aktivitāte ir palielinājusies, cenu pieaugums nav izteikts. Tāpēc kadastrālo vērtību bāze ne zemei, ne ēkām nevienā no apbūves īpašumu grupām uz 2015.un 2016.gadu gadu nemainās.

Atšķirīga situācija ir ar lauku zemēm, kur jau trešo gadu pēc kārtas ir izteikts cenu kāpums -pieprasījums un cenas aug praktiski visā valsts teritorijā, pat teritorijās, kurās iepriekš nekustamā īpašuma tirgus šajā segmentā bija salīdzinoši neaktīvs. Salīdzinoši dārgajās teritorijās, kā piemērām Zemgalē tik daudz nepieaug labās kvalitātes lauksaimniecības zemes, cik salīdzinoši sliktākas. Tas liecina, ka mainījusies darījumu struktūra, tomēr nekustamo īpašumu tirgū pieprasījums pēc labām lauksaimniecības zemēm joprojām saglabājas liels. Kā zemju pircēji tirgū dominē gala lietotāji -gan zemnieku saimniecības, gan fiziskas personas.

Lauku nekustamo īpašumu grupā uz 2016.gadu gaidāmas izmaiņas praktiski visās lauku pašvaldību teritorijās – pieaug gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes, gan meža zemes bāzes vērtības.

Neskatoties uz to, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības tika paaugstinātas jau uz 2014.gadu, kadastrālo vērtību un darījumu cenu analīze uzrāda, ka lauksaimniecībā izmantojamo zemju 2014.gada kadastrālās vērtības atkal ir ~ 50 % zemākas nekā 2012., 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus darījumu cenas. Pēc bāzes vērtību pārskatīšanas kadastrālās vērtības 2016.gadam joprojām būs vidēji par ~ 30 % zemākas nekā 2012., 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus darījumu cenas.

Lai arī lielākās kadastrālo vērtību izmaiņas 2016.gadā gaidāmas lauku zemēm, tomēr tās joprojām pret nekustamā īpašuma darījumu cenām ir viszemāk novērtētās salīdzinājumā ar pārējām īpašumu grupām (attiecība ir 0.72).

Vissliktākās kvalitātes lauksaimniecībā izmantojamai zemei (mazāk par 10 ballēm) vissliktākā novietojumā bāzes vērtība būs 80 EUR/ha, savukārt vislabākās kvalitātes zemei (vairāk par 60 ballēm) vislabākajā novietojumā bāzes vērtība būs 2800 EUR/ha.

Meža zemei bāzes vērtību izmaiņas saistāmas ar izmaiņām kokmateriālu tirgū, kā arī izmaiņām mežizstrādes un meža apsaimniekošanas izdevumos, jo spēkā esošās bāzes vērtības tika noteiktas, balstoties uz 2006.gada informāciju. Meža zemes bāzes vērtības uz 2016.gadu vidēji pieaug par ~ 20%. Sliktas kvalitātes meža zemei (mazāk par 10 ballēm) vissliktākajā novietojumā bāzes vērtība būs 80 EUR/ha, savukārt vislabākās kvalitātes meža zemei (virs 36 ballēm) vislabākajā novietojumā bāzes vērtība būs 380 EUR/ha.”

Ar prognozēto kadastrālo vērtību 2016.gadam var iepazīties Valsts zemes dienesta mājas lapā https://www.kadastrs.lv.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi”, Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa aprēķināja nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 2016.gadam Smiltenes novadam. Salīdzinot prognozēto kadastrālo vērtību 2016.gadam ar 2015.gada kadastrālo vērtību, redzams, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība zemei 2016.gadam palielinājusies vidēji par 21%.

Fizisko un juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 2015.gada 1.jūliju ir 216435 eiro, t.sk. par zemi 149222 eiro un par ēkām 67213 eiro.

Smiltenes novada dome uzaicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus veikt nodokļu samaksu savlaicīgi. Parādniekiem ir nosūtīti 150 atgādinājumi un brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Atgādinām, ka saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” parādu piedziņu veic tiesu izpildītājs bezstrīdus kārtībā.
Nekustamo īpašumu nodaļa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: