Rudentiņš bagāts vīrs!

Rudentiņš bagāts vīrs!

Septembra mēneša garumā Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes saime meklēja krāsas dārzā, mežā, pļavā, lai Miķeļdienas pasākumā iekrāsotu rudeni. Atrast rudenīgās krāsas un sajūtas palīdzēja Ezis( skolotāja Aira )un Rudens rūķis (skolotāja Laura). Ar dziesmām, dejām un rotaļām savas rudenīgās krāsiņas izrādīja visas iestādes grupiņas. Kopīgā rotaļa „Salmu kūlis” izraisīja sajūsmu un prieku, jo bija jāatrod draugs dejai. Taču vislielāko prieku sagādāja vecāku sarūpētais tirgus. Rudens izlolotie labumi dažādos veidos kārdināt, kārdināja garšas kārpiņas gan lielajiem, gan mazajiem. Arī tirgošanās izvērtās varen lustīga. Miķeļnaudiņa gāja no rokas rokā. Pēc tirgus katrs varēja noteikt savu bagātību, saskaitot gan Miķeļnaudu ,gan iegādātos labumus.

Paldies vecākiem par interesanti pagatavotajām un noformētajām “tirgus precēm” un pēc gada tirgosimies atkal, jo Rudentiņš ir bagāts vīrs!

Iestādes vadītāja Birute Mežale