Labie darbi Palsmanes sākumskolā no 12.-16.oktobrim

Labo darbu nedēļa sākās ar Rudens gardumu tirdziņu. Bērni kopā ar saviem vecākiem bija sagatavojuši dažādus garšīgus un vitamīniem bagātus našķus. Daļu no sagatavotajiem gardumiem kopā ar labiem vārdiem bērni aiznesa Palsmanes pagasta centrā dzīvojošajiem vientuļajiem pensionāriem un pensionētajiem skolas bijušajiem darbiniekiem. Labo darbu nedēļas turpinājumā skolēni un viņu audzinātājas devās uz pagasta bērnu rotaļlaukumu, lai to sakoptu.

Skolēni kopā ar savām skolotājām – Dainu Muižnieci, Daigu Meinerti, Santu Indrēvicu, Aidu Vilku, Initu Biķi – šajā nedēļā paveica arī citus labus darbus:

  • piedalījāmies Palsmanes pagasta zemnieka Gunta Bonoparta kartupeļu novākšanas talkā;

  • grābām lapas pie skolēna Ralfa vecvecmāmiņas, pasta apkārtnē, skolas bijušās darbinieces Ainas Puzules mājas pagalmā;

  • sakopām pagasta bērnudārza tuvējo mežiņu;

  • vācām SIA ” Palsmane” tīrumā akmeņus;

  • sakopām savas skolas teritoriju.

Pēc labi veiktajiem darbiem mielojāmies ar ugunskurā ceptām desiņām, garšīgu tēju un citiem našķiem. Labos darbus strādāsim ne tikai šajā nedēļā, bet visa gada garumā. Sakām sirsnīgu paldies visiem sākumskolas skolēnu vecākiem par atbalstu Labo darbu nedēļas labo darbu veikšanā.

Skolotājas: Daina Muižniece, Daiga Meinerte, Santa Indrēvica, Aida Vilka, Inita Biķe