Uzsākta Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Uzsākta Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze īsteno projektu „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”. Projekta mērķis ir veikt arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai, lai vēlāk varētu uzsākt nepieciešamos darbus ēkas saglabāšanai. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.474 pirms kultūras pieminekļa restaurācijas vai rekonstrukcijas projekta izstrādes nepieciešams veikt kultūrvēsturisko izpēti un inventarizāciju. 2016.gada janvāri Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze noslēdza līgumu ar SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” par arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2154, 77 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro un 77 centi). Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā, kur projekts guva atbalstu un fonds piešķīra finansējumu 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. Tāpat projekta atbalstu draudze ieguva Smiltenes novada domes rīkotajā 2015.gada projektu līdzfinansēšanas konkursā. Konkursa komisija izvērtēja līdzfinansējuma pieteikumu un nolēma piešķirt 646,43 EUR (seši simti četrdesmit seši eiro un 43 centi) projekta īstenošanai. Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums ir 8,34 EUR (astoņi eiro un 34 centi).

Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada 30.jūnijam.

smiltene_novada_logo_web1Informāciju sagatavoja: L.Kalniņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: