Kapteiņa Reiņa diskotēka pirmsskolā!

img_2317img_2287

img_2321img_2325

Šā gada 12. janvārī, par godu maestro Raimondam Paulam, pie Palsmanes PII bērniem ciemojās pats kapteinis Reinis (muzikālā skolotāja Laura), kurš bija ieradies ar savu kuģi, lai uzrīkotu diskotēku.

Kapteinim Reinim bija arī palīgs – DJ skolotāja Aira, kura uzbūra dažādus animācijas klipiņus un bērni varēja kopā ar iemīļotiem multfilmiņu tēliem dejot mirgojošās gaismiņās. Tas viss radīja īstas diskotēkas noskaņu. Galvenokārt, mūzikas repertuārā bija R. Paula komponētās dziesmas bērniem, kā arī bērnu iemīļota populāra pasaules mūzika.

Mūzikas viļņiem pretoties nespēja ne liels, ne mazs. Mazo kāju dipoņa un bērnu smiekli vēl ilgi sildīs kapteiņa sirdi, kurš solījās nākamgad braukt atkal ciemos. Atvadoties kapteinis Reinis katram diskotēkas dalībniekam uzdāvināja sapņu kuģīti ar saldu pārsteigumu.

Lielu paldies, sakām Eduarda Vilkasta ģimenei par atbalstu , kas palīdzēja uzburt disko noskaņu ar gaismas efektiem.

Skolotāja A.Antēna