Aicinām uzņēmējus uz apspriedi par grants ceļu atjaunošanu

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir “atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”. Šī pasākuma ietvaros Smiltenes novadam ir pieejams finansējums 1,88 milj. EUR.

Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Smiltenes novada dome 2016.gada 24.februārī ir apstiprinājusi ceļu būvniecības un pārbūves prioritāšu noteikšanas atlases kritērijus, kā arī apstiprinājusi nolikumu Nr.4/16 “Par prioritāro objektu atlases kārtību Smiltenes novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.

Nolikums nosaka izvērtēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma prioritāro objektu noteikšanai balstoties uz šādiem kritērijiem:

1.1.       Dati par ceļu:

1.1.1.      iekļauts pašvaldības ceļu reģistrā, kā grants ceļš vai iela bez cietā seguma;

1.1.2.      ceļa kategorija;

1.1.3.      ceļa tehniskā stāvokļa vērtējums;

1.1.4.          tilta tehniskā stāvokļa vērtējums;

1.1.5.          ceļš atrodas uz pašvaldībai piekritīgas zemes;

1.1.6.          ceļu izmanto skolēnu pārvadājumiem.

1.2.       Dati par ceļam piegulošo teritoriju:

1.2.1.      lauksaimniecības dzīvnieku novietnes;

1.2.2.      lauksaimniecības dzīvnieku skaits novietnēs;

1.2.3.      laukaugu platības;

1.2.4.      ražošanas un pārstrādes objekti;

1.2.5.      viensētu skaits;

1.2.6.      deklarēto iedzīvotāju skaits;

1.2.7.      tiek īstenoti projekti apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”;

1.3.       Sasaiste ar AS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Latvijas Valsts meži” autoceļu attīstības plāniem un pašvaldības īstenotajiem ceļu rekonstrukcijas projektiem.

1.4.       Ceļa stratēģiskā nozīmība.

Saskaņā ar nolikumu līdz šā gada 17.martam Smiltenes novada uzņēmēji rakstveidā var iesniegt priekšlikumus Nolikuma papildināšanai, iesniedzot tos Smiltenes novada pašvaldības administrācijā, vai iesūtot e-pastā uz dome@smiltene.lv.

2016.gada 21.martā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā plkst. 15.00 notiks apspriešana ar Smiltenes novada uzņēmējiem, kur tiks izskatīti saņemtie priekšlikumi, kā arī lemts par programmā iekļaujamajiem prioritāri sakārtojamajiem grants ceļu posmiem.

Pēc apspriešanas Smiltenes novada dome pieņems lēmumu par pašvaldības ceļiem, kas tiks virzīti būvniecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

A.Lapiņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: