Noslēgusies Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Noslēgusies Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze projekta „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” ietvaros veica arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti bija nepieciešamas veikt, lai vēlāk draudze varētu uzsākt nepieciešamos darbus pie ēkas saglabāšanas. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti veica SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”.

Izpētes ietvaros ir apsekotas un fotofiksētas Palsmanes luterāņu baznīcas fasādes, telpas, būvkonstrukcijas, fasāžu un interjera dekoratīvās detaļas, būvgaldniecības izstrādājumi un baznīcai piegulošā teritorija. Izstrādātajā materiālā ir apkopota informācija par baznīcas būvvēsturi un uzskaitīti konstatētie defekti, kā arī norādītas rekomendācijas būves un tajā esošo elementu arhitektoniski mākslinieciskās vērtības saglabāšanai. Ar izstrādāto materiālu varēs iepazīties Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā un pie Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes. Izstrādātais materiāls iesniegts arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2154, 77 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro un 77 centi). Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā, kur projekts guva atbalstu un fonds piešķīra finansējumu 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. Tāpat projekta atbalstu draudze ieguva Smiltenes novada domes rīkotajā 2015.gada projektu līdzfinansēšanas konkursā. Konkursa komisija izvērtēja līdzfinansējuma pieteikumu un nolēma piešķirt 646,43 EUR (seši simti četrdesmit seši eiro un 43 centi) projekta īstenošanai. Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums ir 8,34 EUR (astoņi eiro un 34 centi).

Informāciju sagatavoja: L.Kalniņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: