Paziņojums par izsoli

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.15:00 Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemes gabalam ar adresi “Lūkupe”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9474 004 0260, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0260 2.09 ha un 9474 004 0483 0.7 ha platībā.

Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām uz 5 gadiem.

Izsoles sākumcena noteikta 15,00 euro gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Iznomājamā zemes gabala izmantošanas mērķis lauksaimniecība (kods 0101).

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 5.maijam plkst.15:00 (ieskaitot).”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: