Talkojam arī Palsmanes pamatskolā

Talkojam arī Palsmanes pamatskolā

Aprīļa mēnesis ir sakoptības mēnesis, tad tīrām gan savas mājas, gan savas darbavietas apkārtni. Palsmanes pamatskolas skolēni  savu apkārtni sakopa jau krietni pirms lielās talkas, taču darba netrūka arī talkas dienā. Darba pienākumus gan šajā dienā bija uzņēmušies vecāki.

Par to, kā skolas apkārtni labiekārtot, lai to ar prieku varētu vērtēt 28. maijā sabraukušie absolventi uz skolas 110.gadu jubileju, domāts daudz. Darbi arī tādi, kas paceļami tikai ar vecāku palīdzību. Tādēļ par lielo darba dienu tika izraudzīts 23. aprīlis – Lielā talkas diena. Tika bruģēts, skrūvēts, pārbūvēts, krāsots, zāģēts – padarīts daudz.

Par čaklo veikumu sirsnīgu paldies saku Oskaram Ķerpim, Mārtiņam Indrēvicam, Gundaram Podniekam, Andim Upeniekam, Sandrim Grišjānim.  Par atsaucību paldies Pēterim Bebrītim, Ērikam  Indriksonam, Agrim Zaļajam un Edgaram Kalniņam.

Lielajā talkas dienā darbu sākām pie Zaļās klases izveidošanas, lai skolēni jaukajā laikā varētu mainīt mācīšanās vidi, lai arī brīvajā laikā būtu jauka un patīkama atpūtas vieta.

Skolas direktore Dace Pērle