“Saulītes” bērniņi pasprukuši!

MANA BĒRNĪBA AIZIES,

MĪĻA ATMIŅA PALIKS;

PAŠĀ SIRSNIŅAS VIDŪ,

TĀ KĀ PUĶĪTE PLAUKS!

/ I.RUKA /

Maijs ir ziedoņa laiks, izlaidumu un svētku laiks daudzām izglītības iestādēm, tostarp arī mums. 27.maijā Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādei sveikas māja 10 nākamie skolēni: Liene Meinerte, Justīne Šukīte, Elīna Pēča, Katrīna Kate Ķikase, Renārs Vikmanis, Daniels Matišiņecs, Tomass Broms,  Miks Šakociņš, Kalvis Šakociņš un Oskars Jērcītis . Kopā ar skolotājām Dinu Ozolu, Andru Ozoliņu un skolotāja palīgu Vitu Ozolu bērni pēdējo reizi , ar dziesmu un dzejoļu palīdzību, atcerējās bērnības zemē piedzīvoto un pieredzēto. Kā jauku dāvanu šie bērni saņēma ekskursiju ,kas ir jau kā tradīcija mūsu iestādē, kuru dāvina pagasta pašvaldība. Ekskursijā bērniem bija iespēja pabūt zirga mugurā, izstaigāt Līgatnes dabas takas, izspēlēties Minhauzena muzeja kuģī un, ekskursiju noslēdzot, samērcēt kājas jūrā. Bērniem ļoti patika šī ekskursija, viņi bija bezgala apmierināti un priecīgi. Paldies pagasta pārvaldei, bērnu vecākiem un autobusa šoferītim par jauko, neaizmirstamo piedzīvojumu.

Novēlam visiem nākamajiem skolēniem saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru. Lai rudenī ir drošs solis uz skolu, labas sekmes, jaukas skolotājas un brīnišķīgi draugi !

Palsmanes PII iestādes skolotāja Dina Ozola