Informācija Palsmanes pamatskolas skolēniem un vecākiem

Informācija Palsmanes pamatskolas skolēniem un vecākiem

25. augustā plkst. 18:00 Palsmanes pamatskolas skolēnu vecāku sapulce.
1.septembris Zinību diena Palsmanes pamatskolā sāksies plkst. 8:30.
(1.septembrī Skolēnu autobuss plkst. 10:30 Palsmane-Rauza-Mēri-Smiltene)

Skolas administrācija