Bērnu svētki Palsmanes pagasta PII

Bērnu svētki Palsmanes pagasta PII

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs aicina tagadējos un nākamos audzēkņus ar vecākiem uz bērnu svētkiem

„VASARIŅAS SVEICIENIŅŠ”

Palsmanes pirmsskolas teritorijā.

28.augustā plkst. 11:00

Bērnus izklaidēs:

No plkst.11.00-11.30 Suņuks NICE čempions , kurš sava saimnieka pavadībā rādīs savas prasmes, ko apguvis suņu skolā,

11.30- 12.30 Piepūšamās atrakcijas lielākiem un mazākiem bērniem 11.30-12.30 Vecākiem neliela informatīva kopsapulce iestādes zālē.

Lai jaunā mācību sezona

iesākas ar pozitīvām emocijām

un dzirkstošiem bērnu smiekliem!