Karjeras nedēļa Palsmanes pamatskolā

Laika posmā no 10.-14.oktobrim vairākos Latvijas novados un skolās noritēja Karjeras pasākumiem veltīta nedēļa. Arī Palsmanes pamatskola piedalījās šajā nedēļa un īstenoja dažādus pasākumus skolā.

Karjeras nedēļa Palsmanes pamatskola iesākās ar pirmdienas rīta pirmajām mācību stundām, kurās skolēni diskutēja, veidoja plakātus un guva izpratni par to, kāpēc konkrētais mācību priekšmets jāmācās. Skolēni uzzināja, kādās profesijās ir nepieciešamas konkrētās mācību priekšmeta zināšanas un kur tas nākotnē noderēs. Šādi iesākusies nedēļa rosināja skolēnus pārdomāt to, ka katrs mācību priekšmets ir vienlīdz nozīmīgs karjeras plānošana, īpaši, ja vēl pilnībā nav izlemts, kādu profesiju apgūt.

Otrdienā 1.-6.klašu skolēni klausījās Latvijas Sarkanā Krusta pirmās palīdzības pasniedzējas un Smiltenes vidusskolas medmāsas Gintas Rudzītes stāstījumā par ārsta profesiju. Skolēni uzzināja daudz jauna par to, kā neapjukt ārkārtas situācijas, kādas īpašības nepieciešamas mediķim, kuri mācību priekšmeti skolā pastiprināti jāmācās, lai kļūtu par medicīnas darbinieku. Lielāko prieku radīja pasniedzējas sagatavotie praktiskie uzdevumi, kuros skolēni veidoja dažādus brūču apsējus, elpināja lelli u.c.

Trešdienā Palsmanes pamatskolas 8.-9.klašu skolēni viesojās Smiltenes tehnikumā un iepazina tur piedāvātās mācību iespējas. Skolēni jutās gandarīti par redzēto un atzinīgi novērtēja dažādās stacijas, kurās pašiem vajadzēja darboties praktiski, tā iepazīstot konkrēto profesiju jomu. Pēc šīs viesošanās daļa skolēnu saprata, ko noteikti nevēlētos mācīties, turpretī kādam citam mainījās domas tieši pretēji.

Ceturtdien, 13.oktobrī, Palsmanes pamatskolā 1.-9.klašu skolēnus uz stāstījumu pulcēja „Stikla pūtēji” no Ventspils, kas klātesošos pārsteidza ar brīnumainām stikla pārvērtībām. Skolēni arī uzzināja, kur iespējams apgūt šādu neparastu profesiju un kādas ir profesijas nākotnes perspektīvas.  Skolēni arī paši iejutās mākslinieku lomā un mēģināja „izpūst” savu stikla figūriņu.

Karjeras nedēļas noslēgumā, piektdienā, visās klasēs, klašu stundu ietvaros, skolēni diskutēja un veidoja dažādus plakātus saistībā ar savu nākotnes profesiju. 1.-3. klašu skolēni veidoja savu profesiju portretus košos zīmējumos. 4.klases skolēni iejutās jauno pilotu lomās, gatavojot papīra lidmašīnas, uz kurām norādīta katra skolēna sapņu profesija. Tā radošā veidā attēlojot savu ceļu virzībā uz mērķi – nākotnes profesijas apgūšanu. Arī 5.klases skolēni veidoja zīmējumus, kuros attēloja sevi savā nākotnes profesijas tēlā. Savukārt 6.klases skolēni veidoja savu karjeras koku, kur koka stumbrs simbolizē nākotnes profesiju, zari un lapas – īpašības, prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras nepieciešamas konkrētajai profesijai, bet saknes – tās īpašības un zināšanas, kuras katram pašam jau piemīt. 7.un 8.klases skolēni savus karjeras plānus attēloja kopīgā klases plakātā, kurā uzskaitīja savas nākotnes profesijas un izvērtēja, kas tad nepieciešams, lai profesijas apgūtu. 9.klases skolēni veidoja plakātu, kurā norādīja klases sapņu profesijas atbilstoši katra personības tipam. Šis plakāts noderēs arī kā piemērs citiem klašu skolēniem, kuri vēl savu nākotnes profesiju nav izvēlējušies. Tagad klašu sienas skolā ir kļuvušas daudz košākas un karjeras plānu bagātākas, arī skolēni vismaz nedaudz vairāk piedomāja, kāpēc tad vispār tā skola vajadzīga un kas es būšu nākotnē. Vēl, protams, pie karjeras plānu kaldināšanas, daudz jāpiestrādā. Šis bija tikai iesākums, kurā galvenais mērķis – noskaidrot, kādas profesiju iespējas tiek piedāvātas novadā un ko es gribu darīt nākotnē. Tālākā karjeras izpēte Palsmanes pamatskolā notiks februārī, projektu nedēļas ietvaros, kur skolēniem tiks piedāvāta iespēja iejusties savas sapņu profesijas lomā, „ēnojot” reālu darbinieku, kā arī izvērtēt savas iespējas, rakstura iezīmes un zināšanas, lai apgūtu savu izvēlēto profesiju.

Paldies visiem karjeras nedēļas organizatoriem, viesiem, profesiju pārstāvjiem, klašu audzinātājiem un citiem skolotājiem, kā arī vecākiem par atbalstu karjeras nedēļas norisē.

Palsmanes pamatskolas skolotāja Anda.

palsmanes_psk_tehnik_3

palsmanes_psk_medmaasa_1

palsmanes_psk_stikla_put_2

palsmanes_psk_3_kl_profesijas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: