Labie darbi Palsmanes pamatskolas sākumskolā

Labie darbi Palsmanes pamatskolas sākumskolā

Palsmanes pamatskolas sākumskolas skolēni labos darbus veic ne tikai Labo darbu nedēļas 17.10. – 21.10. ietvaros, bet arī ikdienā.

Šajā mācību gadā esam rūpējušies par savas apkārtnes uzkopšanu (lapu grābšanu, ābolu novākšanu). 1. klases skolēni mācījās sakopt savu klasi, 3. un 4. klase palīdzēja zemnieku saimniecībā “Kalējiņi” novākt ražu. 2. klase gatavoja grāmatzīmes, kuras dāvināja skolotājiem un skolas biedriem. 4. klases skolēni devās uz Palsmanes PII , kur lasīja bērniem priekšā pasakas kā arī zīmēja un ziedoja savu kabatas naudiņu Palsmanes bērnudārza audzēknim Martinam Mencim veselības uzlabošanai.

Sākumskolas skolotājas Aida Vilka, Daina Muižniece, Daiga Meinerte, Santa Indrēvica, Inita Biķe