Sirds siltie darbi

Sagaidot 17. novembri, kad  Latvijā un pasaulē atzīmē Priekšlaicīgi dzimušo bērnu dienu Palsmanes biedrības “Spēkavots”telpā  tikās vietējās rokdarbnieces un Sirds siltuma darbnīcas aktīvistes, pārvēršot 15.novembra vakarpusi par ļoti darbīgu darbnīcu, kurā tika gludināti un komplektēti  darinājumi .Šie rokdarbi ir ļoti īpaši, bērniņu dzīvībai vitāli nepieciešami, jo palīdz  uzturēt ķermeņa siltumu. Īpašs paldies mūsu rokdarbniecēm Sarmītei Dillei,Valentīnai Skrastiņai, Tignai Podniecei, Anitai Lieldienai, Mairitai Kainaizei, Ārijai Bogdanovai, Jolantai Maļinovskai, Ārijai Valdmanei par 21 sedziņu, 6 kokoniem, 66 cepurīšu un zeķīšu pāriem.Paldies Rudītei Jurovai, Ilgai Bērtiņai, Inesei Pērkonei, 9.klass meitenēm Līgai un Amandai par palīdzīgām rokām. Kopā mazuļiem uz slimnīcām tika nogādāti 1131 komplektiņš. Paldies Ilzei un viņas palīdzēm .Kopā tika izdarīts darbs, kurš sildīs gan saņēmējus, gan devējus.

Viss turpinās, ir jaunas ieceres, tāpēc 6.decembrī plkst.15.0s “‘Spēkavots”telpā būs meistardarbnīca “Adīta rotaļlieta”, kuru vadīs rokdarbniece  Ilze Haka.Aicināts ikviens, kurš vēlas  savām rokām radīt dāvaniņu kādai  mazai sirsniņai.

Biedrības”Spēkavots”‘ vadītāja Birute