Lai raits deju solis!

Lai raits deju solis!

Biedrība “Spēkavots“ īstenoja projektu “Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam “Mazais brālis””. Projekta ietvaros tika iegādāti tautas tērpi 10 komplekti zēniem un 10 komplekti meitenēm .Projekta mērķis ir vietējo skolēnu iesaistīšana kultūras ilgtspējības izmantošanas, popularizēšanas aktivitātēs, piedalīties skolēnu dziesmu un deju svētkos 2020. gadā. Projektā tērpus izgatavoja I/U Skroders.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta attīstības programmas 2014.-2020.gadam Abulas lauku partnerības apakš pasākuma 19.1.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas 3098,00 (trīsi tūkstoši deviņdesmit astoņi euro). No tām 2788,20 (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 20 centi) ELFLA finansējums , Smiltenes novada domes līdzfinansējums  309,80 (trīsi simti deviņi euro un 20 centi).

Biedrības ”Spēkavots” valdes locekle I.Pērkone

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: