Mācību darba organizācija Palsmanes pamatskolā 2020./2021.m.g.

MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJA PALSMANES PAMATSKOLĀ 2020./2021.M.G.

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Covid – 19 izplatības laikā Palsmanes pamatskola ir lēmusi par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli A. Lai pēc iespējas mazinātu skolēnu un skolas darbinieku inficēšanās riskus, ir noteikta atšķirīga mācību darba organizācija nekā līdz šim.

II SKOLĒNU IERAŠANĀS SKOLĀ UN AIZVEŠANA MĀJĀS

 1. Skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu nokļūšanai no mājām uz skolu un atpakaļ, tiek nodrošināti vairāki skolas autobusa reisi.
 2. Skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu, vecāki iegādājas saviem bērniem vairākreižu lietojamas sejas maskas.
 3. Skolēni, ierodoties skolā, dodoties mājās un mācību stundu starpbrīžos izmanto divas ieejas durvis, kuras ir katrā ēkā.
 4. Ierodoties skolā, skolēni nekavējoties  dodas uz klasi, kur noritēs pirmā mācību stunda.

III MĀCĪBU DARBA ORGANIZĒŠANA

Mācību process organizēts 2 ēkās (internāta ēkā un skolas ēkā). Mācības sākas plkst.8.00.

1.-4.klasēm mācības notiek  internāta ēkas 1. stāvā.

 • klases skolēniem nodrošināta atsevišķa ieeja, ģērbtuve, tualete, klase. Klases audzinātāja plāno mācību darbu, organizējot starpbrīžus sev un skolēniem  pieņemamā laikā,
 • ,3.,4. klases skolēniem mācību stundu laikā starpbrīži tiek organizēti dažādos laikos pēc skolotāju sastādīta grafika.

Lai mazinātu skolēnu plūsmu:

 • tiek veidotas blokstundas,
 • ir izstrādāti dažādi starpbrīžu laiki,
 • mūzikas stundas tiks organizētas kultūras namā,
 • mājturības un tehnoloģiju stundas, datorapmācība notiek internāta ēkas 2. stāvā,
 • sporta stundas (ja laika apstākļi atļauj) notiek ārā.

IV ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA

Skolēnu ēdināšana tiek organizēta vairākās maiņās:

 • – 4. klašu skolēnu pusdienas tiek organizētas divās maiņās laikā no plkst. 11:10 līdz 12:40 ,
 • – 9.klašu skolēnu pusdienas tiek organizētas divās maiņās laikā no plkst. 12:10 līdz 12:45.

V MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANA SKOLĒNIEM, KAS ATRODAS PAŠIZOLĀCIJĀ VAI MĀJAS KARANTĪNĀ

Ja izveidojas šāda situācija, skola nodrošina šiem skolēniem attālinātu mācību procesu, bet nodrošinot atgriezenisko saiti.

VI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANA UN PERSONU VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA

 1. Nodrošināta higiēnas līdzekļu pieejamība.
 2. Nodrošināta telpu vēdināšana.
 3. Individuālo un koplietošanas darba virsmu un ierīču dezinfekcija.
 4. Sadarbojoties ar skolēnu vecākiem/aizbildņiem, aktualizēt skolēnu personiskās higiēnas ieradumus.
 5. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izmērīt ķermeņa temperatūru attālināti.
 6. Skolēni ar sliktu pašsajūtu vai slimības simptomiem tiek izolēti atsevišķā telpā līdz vecāku/aizbildņu ierašanās brīdim.

 

VII MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANAS MODEĻU MAIŅA ATBILSTOŠI STRAUJI MAINĪGAJAI SITUĀCIJAI

Nepieciešamības gadījumā skolas direktore nekavējoties organizē mācību procesa īstenošanas modeļa maiņu – no A uz B vai C.

VIII INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR SITUĀCIJU AR VISĀM IESAISTĪTAJĀM PUSĒM

 1. Skolēnu, viņu vecākus/aizbildņus informēšana par piesardzības pasākumiem, mācību procesa organizāciju notiek e- klasē un telefoniski.
 2. Izglītības iestādes darbinieki nekavējoties tiek informēti par jebkurām izmaiņām un turpmāko rīcību, kas skar mācību procesu e-klasē un telefoniski
 3. Notiek regulāra, abpusēja informācijas apmaiņa ar Palsmanes pagasta pārvaldi un Smiltenes novada Izglītības pārvaldi.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: