Aicinājums līdzdarboties

Turpinot attīstības dokumentu izstrādes gaitu, Apes, Raunas un Smiltenes novada pašvaldības aicina interesentus izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties kādā no tematiskajām darba grupām, kas notiks  no 5. līdz 10. maijam tiešsaistes platformā ZOOM.

Tematisko darba grupu tēmas un apakštēmas:

  • Uzņēmējdarbības vide (atbalsta instrumenti, atbalstoša infrastruktūra, sadarbība, tūrisms, resursi);
  • Izglītība, sports un kultūra (izglītība – pirmsskola, interešu, vispārējā, speciālā, profesionālās ievirzes; pieaugušo izglītība, mūžizglītība, prasmes; kultūra (pasākumi, infrastruktūra, bibliotēkas, muzejs), sports (pasākumi, infrastruktūra, sporta izglītība, tautas sports, aktīvā atpūta);
  • Sociālie pakalpojumi, veselība un drošība (sociālie pakalpojumi, sociālais darbs, aprūpe; veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, drošība un sabiedriskā kārtība, iekļaujoša vide (t.sk. seniori, ģimenes ar bērniem));
  • Infrastruktūra un mobilitāte (mobilitāte, transporta infrastruktūra (t.sk. velosatiksmes infrastruktūra), mājokļi (iekšpagalmi, energoefektivitāte), komunālā infrastruktūra (t.sk. centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, apsaimniekošana), meliorācija, atkritumu apsaimniekošana));
  • Vide un publiskā ārtelpa (dabas resursi, vides kvalitāte un aizsardzība, meliorācija, kultūrvēsturiskais mantojums, publiskā ārtelpa (labiekārtojums, vides dizains, atpūtas vietas, ūdeņi), klimatneitralitāte;
  • Vietējā kopiena (biedrības, komunikācija, iekļaujoša kopiena, vide, aktīva kopiena,  jaunatne (atbalsts, iesaiste));
  • Laba pārvaldība (komunikācija, sabiedrības iesaiste, pakalpojumi, pārvaldībasadarbība ar teritorijām).

Darba grupu norises plāns: 

Darba grupa Datums Diena Laiks
Uzņēmējdarbības vide 05.maijs trešdiena 10:00-12.00
Izglītība, sports un kultūra 05.maijs trešdiena 13:00-15.00
Sociālie pakalpojumi, veselība un drošība 06.maijs ceturtdiena 10:00-12.00
Infrastruktūra un mobilitāte 06.maijs ceturtdiena 13:00-15.00
Vide un publiskā ārtelpa 07.maijs piektdiena 10:00-12.00
Vietējā kopiena 07.maijs piektdiena 13:00-15.00
Laba pārvaldība 10.maijs pirmdiena 10:00-12.00

Lai pieteiktos tematisko darba grupu diskusijai, nepieciešams aizpildīt elektronisko anketu, kas ir pieejama ŠEIT vai izmanto QR kodu. Pieteikties var arī rakstot uz e-pastu: attistiba@smiltene.lv.

Sarmīte Daudziete
Smiltenes novada Attīstības un plānošanas
nodaļas teritorijas plānotāja
Tālr. 64707866

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: