Pagasta pārvalde

Palsmanes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja:
Tigna Podniece
Tālrunis: 64773754, 29474697

Sekretārs:
Edmunds Teteris
Tālrunis: 64773754
Fakss: 64773554
E-pasts: palsmane@smiltene.lv

Grāmatvedība:
Līga Ciemiņa
Tālrunis: 64772178
E-pasts: liga.ciemina@smiltene.lv

Interneta vietne: www.palsmane.lv

Adrese:
Pagasta nams,
Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads,
LV-4724