Pagasta pārvalde

Palsmanes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja:
Tigna Podniece
Tālrunis: 29474697

Lietvede:
Līga Ciemiņa
Tālrunis: 64772178
E-pasts: liga.ciemina@smiltene.lv

Interneta vietne: www.palsmane.lv

Adrese:
Pagasta nams,
Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads,
LV-4724