Bāriņtiesa

Smiltenes novada bāriņtiesas locekle – Laima MIZE

Apmeklētāju pieņemšanas laiks pagasta pārvaldē:

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00 – 13.00

Lūgums darījumus uz konkrēto dienu pieteikt pa telefoniem 26551386 vai 29995610