Bāriņtiesa

Smiltenes novada bāriņtiesas locekle – Marina Ziemiņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiks pagasta pārvaldē:

Otrdien, ceturtdien 9.00 – 13.00

Lūgums darījumus uz konkrēto dienu pieteikt pa telefonu 20388834