ES Lauku konsultants

Palsmanes pagasta pārvaldē ir uzsākusi darbu Smiltenes novada lauku attīstības speciāliste Dzintra Medne.

Pieņemšanas laiks:
Trešdienās no 9.00 – 15.00
Palsmanes pagasta pārvaldes telpās – 2. stāvā

Tālrunis 29268576