Vietnes lietošanas noteikumi

Palsmanes pagasta interneta vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam Palsmane.Lv apmeklētājam.

Palsmanes pagasta interneta vietnes apmeklēšana tiek uzskatīta par katra apmeklētāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, tajā skaitā visām tajos veiktajām izmaiņām. Katra Palsmane.Lv apmeklētāja pienākums ir regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.

Palsmanes pagasta interneta vietnē Palsmane.Lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem vietnes lietotājiem:

  • informāciju (tajā skaitā arī attēlus, video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datoru, serveru vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • ponogrāfisku informāciju;
  • visa cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Palsmane.Lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Palsmane.Lv administrācija ir tiesīga šo informāciju nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma izdzēst, kā arī bloķēt informācijas izvietotājam pieeju Palsmane.Lv.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Palsmane.Lv pieder tikai un vienīgi Palsmanes pagasta padomei. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti tiesību īpašniekam.

Visi Palsmane.Lv ievietotie apmeklētāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.