Kontaktinfo

Palsmanes pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja: Tigna PODNIECE

Tālrunis: 29474697

Lietvede: Līga CIEMIŅA
Tālrunis: 64772178

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību: Vija Ābele 
Tālrunis: 64773398, 25462830 (ceturtdiena)

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem: Līga Vītola  Tālrunis: 25615699

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām: Ilze Mize Tālrunis: 28631993

Marina Ziemiņa

Smiltenes novada bāriņtiesas locekle Grundzāles pagastā, Palsmanes pagastā, Smiltenes pagastā
marina.ziemina@smiltenesnovads.lv
Pieņemšanas laiki
Grundzāles pagasta administratīvajā teritorijā Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts pirmdienās: 09.00 – 13.00 Palsmanes pagasta administratīvajā teritorijā “Pagasta nams”, Palsmane, Palsmanes pagasts otrdienās: 09.00 – 13.00 Smiltenes pagasta administratīvajā teritorijā “Kalnamuiža 2”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts piektdienās: 09.00 – 13.00
Palsmanes kapsētas pārzinis: Andris SILAVS Tālrunis 28395017

 

Adrese:
Pagasta nams, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
Tel.: 64772178
Mob.tel.: 29474697

E-pasts:
palsmane@smiltenesnovads.lv