Kontaktinfo

Palsmanes pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja: Tigna PODNIECE

Tālrunis: 29474697

Lietvede: Līga CIEMIŅA
Tālrunis: 64772178

Sociālā darbiniece: Ilze MIZE
Tālrunis: 64773398

Palsmanes kapsētas pārzinis Andris SILAVS

Tālrunis 28395017

Lauku attīstības speciāliste : Dzintra MEDNE
Tālrunis:  29268576 (trešdienās 8.00 – 14.00)

Adrese:
Pagasta nams, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
Tel.: 64772178
Mob.tel.: 29474697

E-pasts:
palsmane@smiltenesnovads.lv