Kad pulkstenis pārkāps Laika likumus savus, Kad ābeles kupenās Svētīgos sapņos grims, Lai pierimst ikdienas Pelēkās raizes, Lai kopā Ziemsvētkos Dodamies mēs…                    /Iveta Reinsone/ Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot gaišas domas un ticību labajam 2023. gadā! Palsmanes pagasta pārvalde

Informācija par atbalstu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām

Sākot ar 1.oktobri Palsmanes pagasta pārvalde uzsāks pieņemt iesniegumus apkures izdevumu atbalstam no administratīvajā teritorijā esošajām mājsaimniecībām. Uz apkures izdevumu daļēju kompensāciju var pretendēt mājsaimniecības, kurās apkurei tiek izmantota elektroenerģija, koksnes granulas, koksnes briketes un malka. Plašāka informācija Smiltenes novada mājaslapā: https://saite.lv/xpU

Svecīšu vakars

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā  10. septembrī plkst. 18.00   Uz Palsmanes kapsētu 2022.gada 10.septembrī, pārvaldes autobuss kursēs šādos laikos: no Rauzas 17.05 no Mālejām 17.10 no Palsmanes 17.15 Par atpakaļ braukšanu no kapsētas vienoties ar šoferi.

Muižas diena Palsmanē

Piedaloties Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursā ieguvām biedrība Spēkavots ar kopienas aktīvajiem ļaudīm organizēja pasākumu “Muižas diena Palsmanē”. Palsmanes pagasts ir sena apdzīvota vieta, kura var lepoties ar tās iedzīvotājiem, vairākās paaudzēs. Vieta ir ar ļoti interesantu kultūrvēsturisko mantojumu. Iedzīvotāji joprojām tur godā amatu prasmes, kuras tiek pielietotas arī mūsdienās.…