Rit, raiti valodiņa!

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē  24.janvārī plkst.17.15 viesosies Smiltenes novada logopēde Ārija Baumane. Šī tikšanās ir atvērta ikvienai ģimenei, kurā aug kāds mazulis, vai arī tas tiek vēl gaidīts. Ā.Baumanei ir liela pieredze darbā ar bērnu valodas problēmām,kā arī efektīvi padomi, kā pieaugušie var palīdzēt  sekmēt bērna  runas attīstību, un cik svarīgi ir to uzsākt…

Piedalies ikgadējā aptaujā par Smiltenes novada pašvaldības darbu

No 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā. Kā ik gadu aptaujā ir ietverti jautājumi, kur aicinām novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un…

Palsmanes pamatskola lepojas

Jaunā gada sākums ir laiks, kad paskatāmies uz paveikto un nospraužam mērķus turpmākajam. Skolas kolektīvs lepojas ar skolēniem, kuri  mācību gada I semestrī ir sasnieguši augstus mācību rezultātus un saņēmuši Zelta pateicības, Sudraba pateicības un Atzinības. Pavisam šajā mācību semestrī tie ir 37  skolas skolēni. 2017./2018. m. g. I semestrī Zelta pateicības saņēma: Džeina Ikkerte…

Plānots ūdens pārtraukums

Rīt, 4.janvārī no 9-15, Palsmanē iespējami ūdens padeves pārtraukumi. SIA “Smiltenes NKUP” telefoni 64707062 / 26182972 Seko Smiltenes NKUP jaunumiem www.smiltenesnkup.lv, kā arī www.twitter.com/Smiltenes_NKUP

Palsmanes pamatskolas pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ērgļu vidusskolu

Tuvojoties gada nogalei, skolas pedagogi viesojās Ērgļu vidusskolā, lai iepazītos ar  kolēģu pieredzi. Tikām laipni iepazīstināti ar skolu. Aktīvi darbojoties, iepazinām viņu pieredzi jaunā, uz kompetencēm balstītā, mācību satura ieviešanā. Guvām jaunas idejas savam darbam. Daudz no tā, ko redzējām un dzirdējām, skolotāji  jau ir sākuši  realizēt savās  mācību stundās. Pārdomas raisīja, interesanti veidotais  dienas…

Labie un radošie darbi Palsmanes pamatskolā

Decembris skolā  aizvadīts  rosīgi un darbīgi, jo tika  nolemts visiem kopā paveikt kādu labu darbu Ziemassvētkos! Šoreiz skolas kolektīvs vēlējās iepriecināt pagasta seniorus, tā  atbalstot  Palsmanes pagasta rīkoto  pasākumu “Silto sniegpārsliņu sveiciens.” Čakli strādājot, tika veidoti apsveikumi, ceptas un dekorētas piparkūku sirdis, kuras tika nodotas kā dāvaniņas pagasta senioriem. Par padarīto pašiem bija prieks. Jutāmies…

Realizēts biedrības “Spēkavots” LEADER projekts

Biedrība “Spēkavots” ir īstenojusi projektu “Meistars sev un citiem”  (iesnieguma Nr. 17-09-AL10-A019.2203-000002). Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana. Projekts realizēts Palsmanes pagasta  “Pagasta namā”, kura rezultātā ir izremontētas telpas. Īstermiņā tās būs telpas dažādai mērķauditorijai apgūt amatniecības prasmes, no neformālā veidā iegūtām zināšanām uz praktiskām nodarbībām. Ilgtermiņā tā būs…

Priecīgus Ziemassvētkus!

Svētki atnāk un aiziet, bet prieks paliek Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. Un tad nav svarīgi: Ir vai nav sniegs, Jo ceļš atvērts gaišākām domām… M. Svīķe Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk vēlaties, bet Jaunajā gadā lai spēks un drosme šo vēlmi piepildīt! Palsmanes…

Mazulīšu eglīte.

Pašā skaistākajā svētku laikā, starp Ziemassvētkiem un Vecā gada pavadīšanu, aicinām ciemos pašus mazākos Palsmanes iedzīvotājus un viņu vecākus. 27. decembrī plkst. 11:00 “Mazulīšu eglīte” Palsmanes kultūras namā Rūķis saiņo dāvanas un gaida ciemos!