Talkojam arī Palsmanes pamatskolā

Aprīļa mēnesis ir sakoptības mēnesis, tad tīrām gan savas mājas, gan savas darbavietas apkārtni. Palsmanes pamatskolas skolēni  savu apkārtni sakopa jau krietni pirms lielās talkas, taču darba netrūka arī talkas dienā. Darba pienākumus gan šajā dienā bija uzņēmušies vecāki. Par to, kā skolas apkārtni labiekārtot, lai to ar prieku varētu vērtēt 28. maijā sabraukušie absolventi…

Paziņojums par izsoli

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.15:00 Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemes gabalam ar adresi “Lūkupe”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9474 004 0260, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9474 004…

Palsmanes pamatskolas 5.klases pārgājiens kopā ar Jaunsargiem

6.aprīlī Palsmanes pamatskolas 5.klases skolēni kopā ar savu audzinātāju un Jaunsargu vadītāju M. Latveru devās pārgājienā pa Gaujienas mežiem. Pārgājienā piedalījās vēl 2 skolas – Gaujienas internātpamatskola un Sikšņu pamatskola. Pārgājiens nebija tāda vienkārša pastaiga pa meža takām, kā ierasts, bet gan īsta orientēšanās. Divu stundu laikā komandām vajadzēja atrast 9 apslēptus kontrolpunktus, orientējoties pēc…

Lieldienu orientēšanās Palsmanes pamatskolā

23.martā Palsmanes pamatskolas 1. – 9. Klašu skolēni izbaudīja īstu orientēšanos Lieldienu noskaņās. Skolēnu līdzpārvalde bija sagatavojuši kartes, kurās norādīti kontrolpunkti ar uzdevumiem. Katras klases komandai bija jāizskrien visi kontrolpunkti un jāizpilda tajos sagatavotie uzdevumi. Uzdevumi kontrolpunktos bija visdažādākie. Orientēšanās sākuma punkts bija pie skolas, kurā 1 klases pārstāvim vajadzēja nomizot un apēst Lieldienu olu…

Rosīgais marta mēnesis Palsmanes pagasta pirmsskolā.

Marta mēnesis atnesa lielu pārsteigumu “Bitītes” grupas bērniem-braucienu uz leļļu teātri, kurš notika Valmieras Kultūras centrā. Daudziem bērniem tas bija patiešām liels notikums, jo bija pirmais patstāvīgais ceļojums uz tālāku pilsētu ar autobusiņu tikai ar savas grupas skolotājām. “Kur ņemt vienu apkampienu “,tā jautāja Latvijas leļļu izrādes tēli ?Atbildi mazie skatītāji atrada izrādē un to…

PIRMAIS PAVASARA MĒNESIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Sniegpulkstenīši jau pilnā plaukumā un arī krokusiņi saules pusē rāda savas ziedu galviņas, nemaz nerunājot par čalojošajiem zvirbuļiem, kuri kuplā krūmā salidojuši uz pavasara pilnsapulci, čivina visi reizē tāpat kā skolnieki – visi runā un neviens neklausās…. Pirmā pavasara mēneša diena mūsu skolā pulcēja LR speciālo izglītības iestāžu  5. – 9. klašu skolēnus un viņu…

Palsmanes pamatskolas salidojums

Palsmanes pamatskola aicina savus absolventus, pedagogus un darbiniekus uz skolas 110 gadu jubileju 2016.gada 28. maijā Reģistrācija sāksies no plkst. 15:00 Svētbrīdis baznīcā no plkst. 17:00 Svētku koncerts Palsmanes kultūras namā plkst. 18:00 Sīkāka informācija par pasākumu – zvanot skolas direktorei tel. 28701990

MOSTIES, SAULĪTE, OLIŅAS JĀKRĀSO!

Lieldienu rīts Palsmanes Kultūras namā un pie šūpolēm: “MOSTIES, SAULĪTE, OLIŅAS JĀKRĀSO!” 27. martā , sākums plkst. 11:00 olu krāsošana (jāņem līdzi ola) dekoru darbnīca pankūku darbnīca šūpošanās olu ripināšana Visi mīļi aicināti, svētku noskaņojumā, ierasties un priecāties kopā!