LIELĀ TALKA

UZ  LIELO TALKU pulcēšanās plkst. 9.00 pie kultūras nama Sakopsim teritoriju aiz autobusu pieturas, Mīlestības skvēru un birzīti pie bērnudārza. Līdzi jāņem  grābekļi. Pēc labi paveikta darba talcinieki varēs cienāties ar siltu zupu.

Aicina pieteikties tūristu gidu kursiem

Smiltenes novada TIC sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un Smiltenes Valsts tehnikumu-profesionālo vidusskolu no 9. līdz 23.maijam organizē tūristu gidu kursus, kuru mērķis ir atbalstīt tūrisma uzņēmējus un piesaistes objektu pārstāvjus kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā un savu objektu prezentēšanā, kā arī apzināt potenciālos Smiltenes novada iedzīvotājus, kas varētu kļūt par mūsu novada tūristu gidiem. Tūristu gidu kursiem…

ZAAO aicina klientus informēt par neizbraucamiem ceļiem

Līdz ar pavasara iestāšanos, paaugstinoties ūdens līmenim, šobrīd daudzviet zemes ceļi ir grūti izbraucami, un dažkārt atkritumu savākšanas transportam faktiski nav iespēju piekļūt mājām, īpaši laukos, lai iztukšotu konteinerus. Līdz ar to uzņēmums lūdz viensētās dzīvojošos klientus nodrošināt konteineru izvilkšanu pie tāda ceļa, pa kuru transports var piebraukt, nesabojājot ceļa segumu. Ja tas nav iespējams,…

Rīko nekustamā īpašuma „Palsmanes sakaru nodaļa”izsoli

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Palsmanes sakaru nodaļa”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu. Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 29.aprīlī plkst. 15.00 VAS „Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novadā. Nekustamais īpašums „Palsmanes sakaru nodaļa” sastāv no vienstāva ēkas un zemes gabala 1313 m2 platībā ( kadastra…

Iemūžini fotogrāfijās novada sakoptākās un nesakoptākās vietas

Smiltenes novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties fotokonkursā „Skaties dziļāk un atklāj Smiltenes novada sakoptākās un nesakoptākās vietas”. Konkursa mērķis ir atklāt tās vietas, kuras būtu jāsaudzē, jāaizsargā, kā arī atklātu nesakoptās dabas teritorijas, kuras ir nepieciešams sakopt Lielās Talkas ietvaros, kas notiks 27.aprīlī. Fotokonkursā aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju, iemūžinot fotogrāfijās Smiltenes novada…

Noskaidroti konkursa „Smiltenes novada Cālis 2013″ laureāti

Svētdien, 7.aprīlī, jau ceturto gadu Smiltenē notika mazo vokālistu konkurss „Smiltenes novada Cālis 2013″. Šogad par galveno cāļa titulu divās vecuma grupās sacentās 25 Smiltenes novada bērni vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem. Jaunākajā vecumu grupā cāļa titulu ieguva trīs gadus vecā Mārita Žīgure no Palsmanes, kurai ļoti patīk dziedāt un dejot. Mārita ir aktīva un…

Jauniešu teātra festivāls „Laimes Lācis” Siguldā

2013. gada 27. un 28. martā Siguldā norisinājās pirmais Jauniešu teātra festivāls „ Laimes Lācis”. Tieši 27. martā visa pasaule atzīmē Starptautisko Teātra dienu. Festivāls notika Siguldas Mākslu skolā „ Baltais Flīģelis”. Par festivāla talismanu kļuva Baltais Laimes Lācis. Festivālu organizēja un vadīja Siguldas Mākslu skolas Teātra studijas vadītāja Ārija Liepiņa-Stūrniece un šīs skolas direktors…

Smiltenes novada dome aicina jauniešus pieteikties projektā un apgūt uzņēmējdarbības prasmes

Smiltenes novada dome aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem pieteikties dalībai projektā, kura mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Jauniešu pieteikšanos pašvaldība organizē atsaucoties uz Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu iesaistīties projektā „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos”, izvirzot pretendentus un finansiāli atbalstot novada jauniešu dalību…

Marts- valodu mēnesis Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

Marts mūsu skolā bija valodu mēnesis. Šī mēneša ietvaros visu klašu grupas gatavoja, noformēja un prezentēja “Jocīgo alfabētu” – skolēni veidoja interesantus teikumus, kuros katrs vārds sākās ar nākamo alfabēta burtu. Savukārt, svešvalodās skolēni veidoja alfabētu, ar kura palīdzību palašināja savu vārdu krājumu. Izveidotie alfabēti tiks iešūti grāmatā. Noslēguma pasākumā dramatiskais kolektīvs rādīja izrādi “Velnēna…