Paldies!

Februāra sākumā biedrība „Spēkavots „piedalījās NVO pasākumā” Neturi sveci zem pūra”.Tā kā bijām namamātes šim pasākumam, tad bija daudz pienākumu, kurus palīdzēja veikt ļoti atsaucīgi un sirsnīgi cilvēki.Vispirms paldies darba komandai- Vingrai,Mārītei, Sandrai, Rudītei,Inesei, Inai un Tignai.Paldies kultūras nama vadītājai Aijai un Andrim ar Jūsmu. Paldies Dacei un Ritvaram par muzikālo darbu un Sarmītei par…

Bučindienas rīts.

14. februāra  rīts mazajiem palsmaniešiem bija gana rosīgs. Draugam zīmētais Valentīdienas apsveikums jāpaspēj iemest Amora pastkastītē, lai pēc  tam kopīgi visu grupiņu  bērni varētu piedalīties bučindienas pasākumā.

DK “Cīrulis” ielūdz uz 15. dzimšanas dienu.

Deju kolektīvs “CĪRULIS” ielūdz uz savu 15. dzimšanas dienu. 11. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā koncertā “MĀKOŅU ŠŪPOLĒS” Koncertā piedalīties ir ielūgti mūsu draugi un novadnieki: VPDK “Rieda” no Grundzāles, vadītāja Daiga Gulbe; VPDK “Sanācēji” no Smiltenes pagasta, vadītāja Anda Kalniņa; TDA “Ieviņa” no Smiltenes, vadītāja Evita Kaķīte- Brasa; JDK “Dancātājs” no Variņiem, vadītāja…

Biedrībā ”Spēkavots”

Ar labi padarītiem darbiem un interesantām nodarbēm aizritējis 2011. gads. Atskatoties uz pērno gadu, saku sirsnīgu paldies savām biedrības dalībniecēm un ikvienam, kurš piedalījās un atsaucās ar savu aktivitāti biedrības pasākumos. To nebija maz. Braucām tuvākās un tālākās ekskursijās, apmeklējām izrādes  un koncertus Valmierā. Iepazinām interesantus cilvēkus un skaistas vietas Limbažu pusē, mācījāmies pagatavot skaistas…

Pūķa gada ziemas izpriecas.

23. janvāra rīts Palsmanes pirmsskolas iestādes audzēkņiem un darbiniekiem bija rosīgs, jo visi gatavojās ” Pūķa gada ziemas izpriecām.” Gan lieli,  gan mazi ar ragaviņām devās uz kalniem.” Saulēniņi 06″ grupa, kā jau lielākie, bij noraudzījuši pašu augstāko Palsmanes kalnu Kangarkalnu. ” Saulēniņi 05″ grupiņa devās uz kalniņu pie skolotājas Dinas mājas. Mārītes grupas bērni…

Slidotavas atklāšana

Pateicoties pagasta pārvaldes darbinieku atsaucībai, skolotājam  J. Pērlem, vecākiem, absolventiem, Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktorei, SIA „Palsmanes” vadībai  īstenojies sapnis – skolai ir sava slidotava!  Jau šonedēļ sporta stundās skolēni aktīvi slido. Arī pēcpusdienās slidotavā valda  bērnu smiekli un  jautrība. Vakaros gan vēl skolotāja Jāņa Pērles vadībā notiek ūdens liešana, lai pielabotu ledus negludumus. Un tā,…

Uz Veco gadu atskatoties…

Ir atkal jauns Sākums. Pasaule atkal ir tik atvērta un aicinoša……. Tu ar ilgošanos veries jaunajā kalendārā un skaiti, Cik laika palicis – līdz atvaļinājumam, kādam interesantam pasākumam, Pirmajai skolas dienai, gadu mijai……… Kā balts zibens bliež atklāsme: Tev taču atkal ir apsolītas 366 cerību un iespēju pilnas dienas! Atceroties aizvadīto gadu, atcerēsimies un atmiņā…

Comenius projekta tikšanās Itālijā

Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktore Inga Auga, direktores vietniece  Gunita Skare un skolotājs Toms Cers, kā arī arodklašu skolnieki Kaspars Ignatjevs un Salvis Zariņš no 4.-8. decembrim piedalījās Comenius projekta “Zaļās dzīves vērtība” sanāksmē Itālijas pilsētā Vasto. Projekta mērķis ir iepazīties ar vides aizsardzības iespējām dalībvalstīs un meklēt veidus kā ikviens ar savu darbību var atbalstīt…

Nordplus Junior projekta dalībnieku tikšanās Palsmanē

Projekts Transpeda and Folklore in Nordic and Baltic countries aizsākās 2009. gada rudenī Turku. Līdz šim esam paviesojušies pie sadarbības partneriem Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā, bet šoruden no 23.-25. novembrim visus projekta dalībniekus uzņēmām pie sevis Latvijā. Tā kā no Latvijas projektā piedalās divas skolas Palsmanes speciālā internātpamatskola un Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, tad…

Ziemassvētku noskaņā

Nedēļu pirms Ziemassvētku vecīša ierašanās Palsmanes pamatskolā jūtama patiesi darbīga gaisotne. Skolēni un skolotāji strādā pie atzīmju rezumējumiem. Tiek zīmēti un rakstīti apsveikumi draugiem un skolotājiem, un 9.klases skolēni gādā par Ziemassvētku pastu. Tiek gatavoti tērpi un priekšnesumi Lielajai skolas eglei. Bet 1.-4. klašu skolēni jau pirmdien nosvinējuši klašu Ziemassvētkus. Palsmanes pamatskolas kolektīvs pulcēsies Ziemassvētku…