Pavasaris tuvojas un gatavojamies čakli strādāt!

Biedrība “Māsas Veronikas”, piedaloties Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkotajā projektu konkursā, ir ieguvušas atbalstu  biedrības iesniegtajam projektam “Darām paši…”  fonda atbalsta programmā “Pats savam SAIMES GALDAM.” Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts Palsmanes pagasta iedzīvotājiem sēklu un stādu iegādē, tā radot iespēju pašiem izaudzēt savai ģimenei ekoloģiski tīrus dārzeņus. Projekta laikā notiks arī vairākas zibakcijas,…

Atbrīvojam vietu PAVASARIM savā saimniecībā!

Aicinām Jūs piedalīties akcijā “Sper EKO soli” un bez maksas nodot nolietotas elektroiekārtas un baterijas pārstrādei! No šā gada 15.marta līdz 30.aprīlim 20 SIA “ZAAO” EKO laukumos gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi un iestādes tiek aicināti bez maksas nodot nolietotas, neizjauktas elektroiekārtas un baterijas, piedaloties balvu izlozē! EKO laukumu adreses un darba laiki http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte Plašāka informācija par akciju un tās nolikums: http://www.zaao.lv/lv/zinas/notiks-nolietotas-elektrotehnikas-un-bateriju-vaksanas-akcija-sper-eko-soli…

Pieņemts lēmums pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus

Trešdien, 24.februārī, Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus. Domes pieņemtais lēmums paredz to, ka nekustamā īpašuma nodoklis 2021. gadā ir maksājams šādi:  par 2021.gada pirmo un otro ceturksni – ne vēlāk kā līdz 15. augustam,  par trešo un ceturto ceturksni –  ne vēlāk kā līdz 15. novembrim.  Lēmums attiecas uz visiem…

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un…

Tiek uzsākta apmācību  projekta “Es zinu un varu” īstenošana

Tiek uzsākta apmācību  projekta “Es zinu un varu” īstenošana gada 10. martā biedrība “Māsas Veronikas” sāk realizēt apmācību projektu Nr. 20-09-AL10-A019.2205-000002 “Es zinu un varu.” Projekta mērķis ir apmācīt Smiltenes novada interesentus dzimtas pētniecības veikšanā, tā uzlabojot zināšanas par ģimenes un novada vēsturi un veicinot identitātes stiprināšanos. Apmācības vadīs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta…

Veselības ministrijas informācija

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 7. februārim Saglabājot iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, laikus veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija lēmusi līdz 7. februārim pagarināt termiņu, līdz kuram uz testu var pieteikties bez ārsta nosūtījuma. Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi,…