Pēdējo reizi VASARĀ.

Aicinām visus uz VASARAS pēdējo BALLĪTI Palsmanes brīvdabas estrādē 29. augustā plkst. 22:00 Par omulību un lustīgu dancošanu rūpēsies grupa “APVEDCEĻŠ” Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Ieejas maksa – 3,00 eiro

DK “Cīrulis” ielūdz uz 15. dzimšanas dienu.

Deju kolektīvs “CĪRULIS” ielūdz uz savu 15. dzimšanas dienu. 11. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā koncertā “MĀKOŅU ŠŪPOLĒS” Koncertā piedalīties ir ielūgti mūsu draugi un novadnieki: VPDK “Rieda” no Grundzāles, vadītāja Daiga Gulbe; VPDK “Sanācēji” no Smiltenes pagasta, vadītāja Anda Kalniņa; TDA “Ieviņa” no Smiltenes, vadītāja Evita Kaķīte- Brasa; JDK “Dancātājs” no Variņiem, vadītāja…