Kaķa un Zaķa mācībstunda!

6.Februārī Palsmanes kultūras namā uz muzikāli pamācošu nodarbību par drošību ziemā, pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus aicināja Kaķis un Zaķis.Šis pasākums bija bezmaksas un akceptēts veselības ministrijā.Kaķa, kurš bija liels pārgalvnieks un delveris, lomā iejutās  Ineta Vanaga.Zaķa  gudrības un pamācības  izdziedāja un izspēlēja Līga Stebere.Pasākumu apmeklēja Palsmanes pagasta mācību iestādes, kā arī kaimiņpagastu  Variņu, Grundzāles,…