Riti raiti valodiņa!!!

Š.g. 15.februārī sadarbībā ar Smiltenes novada izglītības pārvaldi , Palsmanes kultūras namā notiks logopēdes  Ārijas Baumanes lekcijas. Plkst.13.00-15.30 tiek aicināti pirmsskolas un sākumskolas  skolotāji.Logopēde dalīsies ar atziņām, praktiskiem vingrinājumiem un metodēm kā ikdienas darbā skolotājs var palīdzēt bērnam  ar valodas problēmām.(lūgums pieteikties līdz 13.02 , lai varam sagatavot izdales materiālus Birute 28349158) Plkst .17.00 Logopēdes…