Dāvanas prieki!

Palsmanes PII izlaiduma grupa „Mārītes ” 16. jūnijā saņēma brīnišķīgu dāvanu no Palsmanes pagasta pārvaldes – bezmaksas ekskursiju uz Rūjienu un Mazsalacu. Tā bija iespēja beidzamo reizi visiem pabūt kopā, pirms skolas gaitu uzsākšanas. Vispirms mazie tūristi apmeklēja Rūjienas saldējuma fabriku, kur noskatījās filmiņu par saldējuma ražošanas procesu un degustēja saldējumu. Tālāk ceļš sekoja uz…

Darbīgais aprīlis

Aprīļa sākumā gaidot Lieldienas, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes saime no vismākā līdz lielajiem, gatavojās ekskursijai. Tā bija mācību ekskursija uz lauku mājām „Kalbakas.” Pateicoties iestādes vecāku atbalstam, Palsmanes pagasta pārvaldes vadītājas, lauku mājas”Kalbakas” saimnieku un autobusa šofera atsaucībai , ekskursiju izdevās noorganizēt tā, lai mājās nebūtu jāpaliek nevienam. Pirmie turp devās vismazākie, kuriem jau pats…

Pirmais lidojums klāt!

„Ābeļu zaros balti plīvuri smaržo, Gaiļbikšu medus tā kā konfekte garšo. Sīksīkas balsis putnu būrīšos čalo, Tik ļoti gaidīts pirmais lidojums klāt!”(I.Ruka) Savu pirmo lidojumu Palsmanes pirmsskolas iestādē sagaidījuši „Saulēniņi 06”grupas audzēkņi: Aivita Meinerte, Džeina Ikkerte, Santa Bonoparte, Karīna Zirdziņa, Danija Tīna Grase, Jasmīna Osīte, Ernests Grišjānis, Roberts Ozols, Aleksandrs Stepanovs, Rūdolfs Liepiņš, Sandis Jērcītis,…