Jaunā gada sākums Palsmanes pirmsskolā.

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, Tu tomēr smaidi – jaunais nāk. Lai laimes daudz, Lai bēdas garām, Ar prieku sirdī gadu sāc! 2.3.4 Janvārī iestāde strādā no 7.00- 17.30 bērnudārza ēkā.Sakarā ar jaunās ēdināšanas programmas ieviešanu un noliktavas  inventarizāciju, ēdināšana un nakts grupa iestādē netiek nodrošināta.Ar 7.janvāri atgriežamies pie ierastā darba ritma.…