Rosīgais oktobris Palsmanes internātpamatskolā!

Interesanti, kā dienu no dienas nekas nemainās, bet, atskatoties pagātnē, viss ir mainījies./Klaivs Steiplzs/· Krāsainu lapu apņemts, ir klāt oktobris. Dažādu notikumu un svētku pilns tas bijis mūsu skolā. Mēneša sākumā pie sevis ciemos aicinājām Vidzemes zonas speciālo skolu komandas uz Dabaszinību olimpiādi. Skolu komandām piedāvājām dažādas aktivitātes Palsmanes dabas un izziņas takā, kā arī…

Gada nogalē paveiktais Palsmanes internātpamatskolā

Ik gadu rudens apglezno Latviju, ļaujot mūsu acīm tīksmināties par to. Šogad novembrī koku zaros redzējām ne tikai gandrīz visas varavīksnes krāsas, bet arī vairākus košus varavīksnes lokus. Tās bija tik skaistas un vilinošas! Un tieši ar tādu pašu daudzkrāsainību saskaramies arī mēs, kad atceramies paveikto gada nogalē . Drēgnais novembra mēnesis Palsmanes  internātpamatskolā savu…

Etwinning pedagogu profesionālās pilnveides seminārs Briselē

Palsmanes internātpamatskolas direktore Inga Auga kopā ar skolu vadītājiem no Kipras, Lietuvas, Bulgārijas,  Portugāles, Spānijas, Slovēnijas, Itālijas,  Īrijas un Čehijas no 24.līdz 25. septembrim piedalījās Etwinning pedagogu profesionālās pilnveides seminārā “IKT lietošana skolas attīstībā” (sadarbībā ar Future Classroom Lab) Briselē. Dalībnieki prezentēja savu skolu un pieredzi digitālo resursu izmantošanā skolvadībā, kā arī iepazina inovācijas klases…

KLĀT SEPTEMBRIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt. Dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem ar domām, ko labu paveiksim rīt. (K. Apškrūma) Kad dārzos zied asteres un rasotā zālē krīt pirmie āboli, klāt ir septembris. Tas nozīmē, ka mums sākas atkal jauns mācību cēliens – jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību gads.…

Nometne “Dabas skola” Palsmanē

No 13.-20. augustam Palsmanes internātpamatskolā notika izglītojoša nometne „Dabas skola”. Nometne norisinājās ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, un tās galvenie uzdevumi bija iepazīstināt bērnus ar vides daudzveidību, ekoloģiskajām problēmām un dabas aizsardzības iespējām. Īstenojot nometnes uzdevumus, dalībnieki iepazina vietējās apkārtnes ainavu, sakopa nometnes teritoriju, devās izglītojošā ekskursijā uz dabas izglītības centru “Ziemeļvidzeme” un  Niedrāju-Pilkas…

Marts Palsmanes internātpamatskolā

Džons Brauns ir teicis: “Lai ko tu arī darītu, centies paveikt savu darbu pēc iespējas labāk!” Arī mēs sekojam šim teicienam, tāpēc kā jau ierasts, iesākot jaunu mēnesi, atskatāmies uz aizvadītā mēneša darbiem. Mēneša sākums bija neaizmirstams notikums mūsu skolas 3. kases skolēniem un viņu skolotājām, jo bija iespēja pārstāvēt savu skolu Sveķu internātpamatskolas rīkotajā…

Novembris Palsmanes internātpamatskolā

Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos darbos. Šajā mēnesī ar lielu mīlestību esam veikuši vairākus labos darbus: Aizstāvējām skolas godu LR speciālo skolu tautas bumbas sacensībās un Latvijas Speciālās Olimpiādes Vidzemes zonas florbola sacensībās. Izsakot pateicību un izrādot cieņu pret karavīriem, kas, aizstāvot mūsu valsti, ir miruši, Lāčplēša…

Tiek izvērtēti projekta rezultāti

Septembra mēnesī Palsmanes internātpamatskolā viesojās Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja Daina Voita un projekta koordinatore Anda Kauliņa. Notika tikšanās ar projektā iesaistītajiem skolēniem un pedagogiem, kuras laikā tika pārrunāti projektā sasniegtie rezultāti. Sarunā ar ciemiņiem bērni pastāstīja, kas viņiem no projekta laikā realizētajām aktivitātēm ir paticis vislabāk, arī apstiprināja, ka arī šogad labprāt piedalītos, ja…

Dzejas rīts Palsmanes internātpamatskolā

Atkal septembris… Jāprot debesīs izlasīt Gājputnu atstātos vārdus. Kā ik gadu septembrī, kad debesīs jau dzirdamas gājputnu klaigas un kad rudens koku lapās raksta dzeju krāsu valodā, skolā svin Dzejas dienas. Šogad ciemos bijām aicinājuši dzejnieci Mariku Svīķi. Rīts iesākās ar Marikas dzejoļa „Dziesma” prezentāciju. Tad vārds tika dots pašai dzejniecei, kas savu dzeju ne…