Turpinām ieskandināt jauno Zirga gadu!

Piektdien ,31. janvārī Palsmanes bērnudārza bērni jautrā karnevālā sagaidīja Zilā zirga gada draudziņus. Pateicoties bērnu vecākiem , audzinātājām un auklītēm, bija sarūpētas dažādas dzīvnieku maskas. Katra grupiņa rādīja sagatavotos priekšnesumus. Grupiņas ” Eži” bērniņi ar dziesmiņu un mūziku parādīja, ka arī dzīvnieciņi prot dejot un jautri kustēties. “Saulītes” bērni jautrā dejā rādija kā zaļā pļavā…