Cālis 2014!

21.aprīlī plkst.11.00, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika  Smiltenes novada mazo vokālistu konkurss „Smiltenes novada Cālis 2014” . To pārstāvēja Keita Kalniņa, Keita Vaitkuna,  Tomas Šalders un Annija Sīpola . Mēs ,Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs,  ļoti lepojamies ar saviem  audzēkņiem un mūzikas skolotāju Lauru Līdaciņu,  kura sagatavoja mazos dziedātājus. Taču vislielākais prieks ir par mazo…