Mūs gaida!

Sagatavošanas grupas”Saulēniņi”,skolotāju un skolas draugu aicināti, ieradās trešdien skolā.Lai arī ceļš uz skolu ir ierasts, jo trešdienās viņi apmeklē angļu valodas nodarbības.Šī trešdiena bija īpaša,jo sākumskolas skolotājas un skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu.Skolas direktore Dace iepazīstināja ar skolas telpām.Skolas vēstures istaba mazajiem šķita ļoti interesanta, jo tur atradās tik daudz neredzētu lietu. 1-3klašu skolēnu koris ar…