Septembris Palsmanes speciālajā intenātpamatskolā

Septembris mūsu skolā bija Mājturības un tehnoloģiju mēnesis. Skolēniem visa mēneša laikā tika dota iespēja pārbaudīt savu erudīciju piedaloties viktorīnās, parādīt savas mākslinieciskās prasmes veidojot ziedu paklāju un gatavojot kompozīcijas izstādei „Rudentiņš – bagāts vīrs.” Rokdarbu stundās sākumskolas klašu skolēni gatavoja dekorus telpu noformēšanai, bet mājturības un tehnoloģiju stundās apguva veselīga un garšīga uztura pamatus,…

Comenius projekta sanāksme Rumānijā

No 30. septembra līdz 4. oktobrim Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktore Inga Auga, direktores vietniece  Gunita Skare un I kursa audzēknis Edgars Skrīvelis  piedalījās Comenius projekta “Zaļās dzīves vērtība” trešajā sanāksmē, kura norisinājās Rumānijas  pilsētas Buzau skolā “Liceul Teoretic Al. Marghiloman”. Sanāksmes pirmajā dienā katra dalībvalsts prezentēja savu skolu ekokomandu paveikto vides izpētē un saglabāšanā. Tikšanās…

Projekts Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 Palsmanes speciālā internātpamatskola sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas…

Nordplus Junior projekta dalībnieku tikšanās Palsmanē

Projekts Transpeda and Folklore in Nordic and Baltic countries aizsākās 2009. gada rudenī Turku. Līdz šim esam paviesojušies pie sadarbības partneriem Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā, bet šoruden no 23.-25. novembrim visus projekta dalībniekus uzņēmām pie sevis Latvijā. Tā kā no Latvijas projektā piedalās divas skolas Palsmanes speciālā internātpamatskola un Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, tad…

Projekta Nordplus Junior seminārs Igaunijā

Ir pienācis aprīlis un arī laiks ceturtajam projekta seminām, kurš notika no 12.-14. aprīlim Igaunijas pilsētās Tallinā un Pērnavā.  No Palsmanes speciālās internātpamatskolas uz tikšanos šoreiz devās direktora vietniece Gunita Skare un mājturības un tehnoloģiju skolotāja Indra Mize. Pirmajā dienā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar  Tallinas servisa skolu( Tallinna teeninduskool), viņu pieredzi mācību procesā izmantot…